Juny 2023

Recomanacions pel sopar

Documentació

Contacte: comissio_menjador@afaedumar.cat

Quotes curs 22/23

Socis AFA No socis
Menjador. Usuaris fixes (mínim 3 dies per setmana) 6,54€/dia 6,54€/dia
Absència menjador amb previ avís (es descompta el preu de l’àpat però es cobra el monitoratge) 3,00€/dia 3,00€/dia
Menjador usuaris esporàdics 7,18€/dia 7,18€/dia
Menjador carmanyola fixos (mínim 3 dies per setmana) 3,62€/dia Per fer ús d’aquest servei s’ha de ser soci o sòcia AFA
Menjador carmanyola esporàdic 4,34€/dia Per fer ús d’aquest servei s’ha de ser soci o sòcia AFA