Abril 2024

Recomanacions pel sopar

Documentació

Contacte: comissio_menjador@afaedumar.cat

Quotes menjador curs 2023-2024

 Socis AFANo socis
Menjador. Usuaris fixes
(mínim 3 dies per setmana)
6,75€/dia6,75€/dia
Absència menjador amb previ avís
(es descompta el preu de l’àpat però es cobra el monitoratge)
3,00€/dia3,00€/dia
Absència menjador sense avís
(es descompta el preu de menjador habitual)
6,75€/dia6,75€/dia
Menjador usuaris esporàdics7,41€/dia7,41€/dia
Menjador carmanyola fixos
(mínim 3 dies per setmana)
3,62€/diaPer fer ús d’aquest
servei s’ha de ser soci o
sòcia AFA
Menjador carmanyola esporàdic4,34€/diaPer fer ús d’aquest
servei s’ha de ser soci o
sòcia AFA