El propòsit d’aquesta comissió és treballar per conèixer les possibilitats de reobertura de la biblioteca i quines propostes estan oferint a nivell lectura per als infants. Per part de les famílies la nostra meta és apropar-nos i col.laborar oferint activitats, propostes, recomanacions …  per aconseguir que el foment de la lectura sigui una feina on tothom pugui participar. 

Membres:

 • Clara Illa Girona
 • Rosa Griso
 • Marina
 • Cristina González Sancho
 • Noelia Fernández Núñez
 • Paula Ponce Guillén

Contacte: comissió_biblioteca@afaedumar.cat

Blog de la Biblioteca 

Aquesta comissió que és de nova creació te com objectiu proposar diferents projectes per aconseguir una climatització sostenible de les aules més afectades (façanes ventilades, tendals, espais verds amb vegetació autòctona, espais d’aigua, formació de refugis climàtics, etc). Es requereixen persones amb cert coneixement en temes mediambientals aplicables a edificacions o bé que hagin tingut contactes professionals amb aquest ram. 

Membres:

 • Marta Poch i Garcia
 • Cristina González Sancho
 • Maria Luria Roig
 • Gerard Andujar
 • José Antonio Cano Murillo

Contacte: info@afaedumar.cat

En aquesta comissió es vol aprofitar la tasca realitzada per anteriors Juntes i per l’escola Edumar en relació a la formació d’Escola-Institut, tornant a posar aquest projecte inclusiu sobre la taula dels diferents agents polítics i institucions implicades (Ajuntament de Castelldefels, Generalitat de Catalunya), cercant acords amb altres escoles per tal de disposar d’un projecte sòlid que pugui tenir recorregut. Es tracta d’un repte molt encisador i al mateix temps molt exigent. És per això que necessitem persones que ens puguin ajudar a dur a bon port aquest projecte.  

Membres:

 • Simona Marchesi
 • Marta Poch i Garcia
 • Fàtima Martínez Pla
 • Cristina González Sancho
 • Analia Alejandra Lemos
 • Oriol Aguilar Anguera
 • Estefanía Fernández
 • Raquel CEES
 • José Antonio Cano Murillo

Contacte: info@afaedumar.cat

Presentació de la proposta i cronograma.

La comissió d’extraescolars té com a principal objectiu garantir unes activitats extraescolars de qualitat, educatives i atractives pels infants. Per fer-ho, s’encarrega de gestionar l’oferta, el seu funcionament i la seva justificació.  

Aquesta comissió sobretot concentra la seva tasca els mesos de maig, juny, juliol, setembre, i octubre. Anima’t a formar part d’aquesta comissió per poder avançar i repensar com ho podem fer millor! 

Membres:

 • Maria Luria Roig
 • Cristina González Sancho

Contacte: comissio_extraescolars@afaedumar.cat

Les persones d’aquesta comissió són les encarregades d’acompanyar als diversos cursos en l’organització de les diferents festes i celebracions que es duen a terme a l’escola. Com a coneixedores del protocol i els diferents aspectes organitzatius, en coordinen la preparació, les tasques, ofereixen suport logístic i elaboren la memòria de cada festa. 

Les trobades o reunions d’organització es produeixen segons necessitat, però tenen una freqüència mitjana d’una o dues al trimestre, que en molts casos són virtuals (on-line). No és imprescindible tenir disponibilitat per assistir presencialment el dia de les festes, tot i que és molt recomanable. 

Busquem tota mena de persones, i us recomanem unir-vos a aquesta comissió si teniu esperit festiu, creativitat, capacitat organitzativa, i sobretot ganes de crear comunitat a través de les activitats lúdiques i festives. Ens ho passarem bomba! 

Membres:

 • Anna Gil Carrasco
 • Fàtima Martínez Pla
 • Cristina González Sancho
 • Àlex Agramunt Roig
 • Paula Bermudez
 • Teresa Medina Hierro
 • Aïda Capell
 • Raquel CEES
 • Emma Henriquez

Contacte: info@afaedumar.cat

Des d’aquesta comissió mixta es vol contribuir a promoure els hàbits saludables i sostenibles dins la comunitat educativa de l’Edumar, duent a terme accions en els diferents vessants que impliquen la salut i el medi ambient, com són l’alimentació, l’activitat física, el benestar emocional, la prevenció de malalties, la cura de l’entorn, etc.  

Com veieu, és un grup de treball que implica molts àmbits d’actuació, que obren la possibilitat a desenvolupar una gran varietat d’activitats, per tant, com més persones ens hi unim, més lluny podrem arribar! 

Membres:

 • Cristina González Sancho
 • Patricia Diaz Sanchez
 • Estefania Fernández
 • Maria Antònia Ginard Mas

Contacte: comissio_habitssaludables@afaedumar.cat

Web de la Comissió

És una comissió mixta amb participació de famílies, alumnes i claustre, on es treballen tots els aspectes relatius a l’espai de migdia, incloent-hi l’estona de lleure i el menjador. 

Tenim com a objectiu assolir que aquesta franja sigui un espai de gaudiment saludable pels infants, en continuïtat amb la línia pedagògica de l’escola. 

Les tasques que es duen a terme estan relacionades amb la supervisió de l’empresa proveïdora, l’elaboració de propostes per millorar l’acceptabilitat dels menús, la verificació mensual dels menús i les seves derivacions, la implantació de millores en el servei i la col·laboració amb les persones que treballen a l’espai migdia. 

Aquesta Comissió requereix trobades mensuals o bimensuals, generalment en la franja d’horari lectiu. 

Totes les persones són benvingudes, especialment aquelles que tinguin relació amb l’àmbit del lleure, la nutrició o la salut, així com famílies amb diversitat alimentària per motius mèdics, ètics o religiosos. 

Membres:

 • Anna Gil Carrasco
 • Cristina González Sancho
 • Olimpia García Salinas
 • Anna Laura Reus
 • Rosina giovannini
 • Samuel blanco
 • Noelia Fernández Núñez
 • Teresa Medina Hierro
 • Laia Blasco Soplon
 • Raquel CEES
 • Irina Shandruk
 • Emma Henriquez

Contacte: comissio_menjador@afaedumar.cat

Aquesta comissió gestiona les relacions de l’AFA envers l’exterior de l’escola, alhora que difon informació a la comunitat educativa a través del nostre web.  

També assistim a les reunions de la Coordinadora d’Ampes de Castelldefels, així com a l’EDE (Espai de Debat Educatiu), i coordinem la difusió de diversos plans de formació per a les famílies. 

Per acabar ens coordinem amb el departament d’educació física de l’escola per fer difusió i acompanyament dels infants de l’escola en les activitats esportives municipals i comarcals, alhora que en tramitem les inscripcions.  

Per tot plegat, sempre ens fan falta mans!  

Membres:

 • Sara Segarra
 • Ana M. Herrera
 • Mireya Pino
 • Noemí Jáuregui
 • Paula Ponce
 • Cristina González
 • Laura Lázaro Ruiz

Contacte: info@afaedumar.cat