Els delegats/des de classe són els interlocutors del seu grup-classe davant el tutor o la direcció.

Tenen l’objectiu de traslladar als responsables de les diferents comissions qualsevol conflicte, queixa o suggeriment de qualsevol membre del seu grup-classe, per tal que aquests ho investiguin o bé ho solucionin.

La funció del subdelegat/da és suplir el delegat/da en les seves funcions quan a aquest no li sigui possible realitzar-les.

Funcions dels delegats/des:

  • Assistir i participar com a vocal a les juntes de l’AMPA. Quan no sigui possible, transferir la convocatòria al subdelegat/da.
  • Informar als membres de la seva classe de qualsevol informació que la junta de l’AMPA els hi vulgui fer arribar.
  • Contribuir a neutralitzar rumors infundats i tranquil·litzar als membres del seu grup davant alarmismes i negativitat de qualsevol tipus.
  • Col·laborar amb els responsables de les comissions a resoldre de forma positiva qualsevol conflicte en el que algun membre del seu grup estigui implicat.
  • Animar a l’assistència de les famílies a les reunions o xerrades de l’escola i engrescar a les famílies a participar a les activitats de classe.
  • Ajudar a la preparació de les festes que es facin a l’escola.

No és funció dels delegats/des:

  • Enviar un resum de les juntes de l’AMPA. Per això hi ha l’acte oficial.
  • Resoldre problemes individuals.
  • Fer col·lectes per regals dels professors ni encarregar-se de la seva compra.
  • Organitzar festes, trobades o activitats semblants.