Renegociació contracte de menjador

  • Categoria de l'entrada:general

Ahir a la junta AMPA es va tractar la renovació del contracte del servei de menjador.

En primer lloc Bon Profit, l’actual empresa, va manifestar la seva voluntat de continuar donant el servei de menjador a l’Escola Edumar. Per una altra banda la comissió de menjador va exposar els temes legals i de qualitat del servei segons la seva opinió.

En el moment de la votació es van presentar dues opcions:

  • a) Renovació amb re-negociació del contracte amb la empresa Bon Profit
  • b) No renovació del contracte actual i obertura de període de recepció d’ofertes

El resultat de la votació va ser l’opció A. A partir d’ara l’AMPA mitjançant la seva comissió de menjador treballarà amb l’empresa Bon Profit per arribar a un acord perquè aquesta empresa continuï donant el servei.

Aprofitem aquesta entrada per comunicar dues coses més:

  • Es convocarà a principis de febrer una Assemblea Extraordinària de l’AMPA per tal de finalitzar temes que van quedar pendents a l’Assemblea Ordinària realitzada al desembre.
  • Actualment el càrrec de tresorer de la Junta Directiva de l’AMPA es troba vacant. La feina del tresorer és de supervisió i control de la comptabilitat que ens porta la Fundació Pere Tarrés, idealment formant equip amb una segona persona. Si creus que pots ajudar si us plau, posa’t en contacte amb la Junta Directiva a info@ampaedumar.com