Reestructuració aules I3 i ampliació ambients a I4

 • Categoria de l'entrada:junta

L’últim trimestre del curs passat des del cicle d’Educació Infantil es va valorar la possibilitat de reestructurar les aules d’infantil 3 i d’ampliar la implementació dels ambients iniciats a I5 cap a I4 (*). El projecte va ser aprovat primer pel Claustre (direcció i mestres) i posteriorment pel Consell Escolar, el màxim òrgan de govern de l’Escola en el que les famílies estem representades amb veu i vot.

El condicionament de les aules el van dur a terme les futures mestres d’I3. Durant tot l’estiu es van encarregar de les compres del material intentant reduir el cost d’aquest sempre que era possible fent compres en portals de segona mà, tornant a condicionar i adaptant mobiliari i objectes per la seva utilització i el van transportar tot a l’escola de mica en mica deixant tot enllestit per l’inici de curs. Gràcies a aquests esforços el total de la despesa ha sigut finalment un 28% inferior al pressupostat. Per una altra banda les taules com les coneixíem fins ara han estat retirades de la classe i substituïdes per 4 taules abatibles en cada aula. Aquestes taules suposen un 31% de la despesa total i en la seva posició vertical permeten les noves dinàmiques.

És important recalcar que els projectes educatius i la línia d’escola no la marca l’AMPA i per tant les famílies. També que algunes iniciatives no es poden assolir amb els fons públics assignats a l’escola. Aquest és un projecte que l’Escola ha pogut finançar en un 17% i on l’AMPA ha d’aportar el 83% restant per poder fer-ho realitat. Ara com a AMPA hem d’aprovar l’aportació de la partida econòmica i decidir entre la utilització del romanent del curs passat o l’assignació en el pressupost d’aquest curs.

La despesa no suposa cap increment de quota, ni per les famílies d’infantil ni per cap altra família.

La despesa està justificada amb factures.

En la Junta de setembre es va acordar que és necessari implementar un mecanisme/protocol de funcionament per regular els acords entre AMPA i Escola per tal de poder rebre informació del projecte abans de la seva implementació. Si això no ha sigut així en aquesta ocasió, ha sigut pels temps ajustats i les ganes de les mestres d’engegar el projecte en el qual ens consta que creuen al 100%. Confiem tenir aquest protocol per abans del Nadal.

Finalment aprofitem per informar que actualment l’AMPA està treballant conjuntament amb un sector del professorat en un projecte de renovació del pati de l’Escola. És un projecte que ja té el vistiplau del Claustre. En el seu moment haurà de ser aprovat pel Consell Escolar i finalment rebre una partida de l’AMPA per poder fer-ho realitat juntament amb un esforç col·lectiu que es demanarà en forma de temps i dedicació.

(*) Projecte educatiu

Nova proposta organitzativa aules d’infantil I3

El projecte aposta per una nova organització dels espais que juntament amb la selecció acurada dels equipaments i materials esdevenen agents educatius autèntics. Una organització flexible de l’espai permet un us obert i flexible dels materials.

Els nous espais de l’aula de 3 anys afavoreixen el desenvolupament integral dels nens i les nenes i responen a les seves necessitats fisiològiques, afectives, de moviment, d’autonomia, de socialització, de descoberta, d’exploració, etc.

La reorganització de les aules passa a ser en microambients, rics en quantitat i varietat d’estímuls, per afavorir la descoberta i l’experimentació dels infants, generadors de reptes per fer, mirar, tocar, explorar, experimentar, crear… permetent combinar activitats individuals amb les col·lectives.

Seguint les indicacions de la comunitat científica en relació a l’organització dels espais de les aules d’infantil 3 anys, s’ha passat a una organització de les aules en les àrees següents:

 • Zona grupal: amb coixins, catifes, banc, etc.,
 • Ambient de joc simbòlic: àrea de la casa cuina, botiga, hospital, disfresses i maquillatges; titelles, miniatures, construccions, etc.
 • Ambient d’expressió plàstica: amb diferents àrees per pintar, modelar, fer collage, treballs de fusteria, tapissos, etc.
 • Ambient de lògica matemàtica: amb materials sensorials pel raonament matemàtic.
 • Ambient de biblioteca i de les grafies i les lletres, amb materials pel desenvolupament de la motricitat fina, el gust per la lectura i la
 • iniciació del procés lectoescriptor a partir del coneixement del propi nom.
 • Ambient per a l’observació, la manipulació i l’experimentació: animals, plantes, hort, germinacions, classificació d’objectes de la natura, terrari, àrea de laboratori…

 
Implementació ambients al cicle d’Educació Infantil

El cicle d’Educació Infantil de l’Escola Edumar, el curs 2015/16, va crear diferents ambients que es van implementar en el nivell d’infantil 5 anys. Donada la bona valoració que es va fer d’aquests, ja que es va veure que els ambients han estat entorns estimulants on els infants s’han pogut moure lliurement, han escollit el que volien fer i s’han desenvolupat d’una forma natural en relació als seus interessos i motivacions i s’ha treballat sempre des d’un enfocament experimental i manipulatiu, es va decidir ampliar la seva implementació a les aules d’infantil 4 anys.

El curs passat per a poder atendre a 50 infants es van crear 4 ambients:

 • Ambient d’art
 • Ambient de construccions
 • Ambient de miniatures
 • Ambient d’experimentació

 
Aquest curs s’ha afegit l’ambient de la llum i la foscor. És un ambient que permet experimentar amb les possibilitats creatives, artístiques, tècniques i científiques de la llum. L’experimentació amb els objectes des de la foscor provoca en els infants un estímul diferent que mou les seves estructures de pensament i permet desenvolupar la seva imaginació. La taula de llums, el retroprojector, bombetes, 9
leds i llanternes, creen un ambient màgic dins la sala que propicia el redescobriment de les formes, les textures i els colors. En aquest ambient hi trobaran diferents materials on la foscor serà protagonista, sempre amb uns punts de llum i un racó on hi haurà instal·lada una llum freda on els infants podran jugar amb objectes i materials fosforescents on podran crear, comparar… Tot un món màgic que ajudarà a no tenir por a la foscor sinó tot al contrari, a gaudir d’ella.

Aquesta metodologia permet crear un clima que afavoreix l’estructuració del pensament, tot respectant la manera de ser i sentir de cada nena i nen, afavorint l’intercanvi d’idees, animant a prendre decisions per ells mateixos i que construeixin els seus propis valors i regles de conducta, tot coordinant els diferents criteris i punts de vista.