Programa català de refugi

 • Categoria de l'entrada:general

Aquest Programa constitueix una acció solidària i de responsabilitat envers el dret al refugi dels ciutadans i ciutadanes demandants de protecció internacional amb l’objectiu de que puguin assolir l’autonomia social i laboral així com la plena ciutadania.

Les persones refugiades acollides al Programa són persones que han fugit del seu país perquè la seva integritat física i els seus drets humans hi són greument amenaçats, que en aquest moment no disposen de cap ajut i que estan compromeses a complir un Pla Individual d’Activitats per assolir la seva autonomia socioeconòmica. Aquestes persones rebran, durant un període màxim d’un any:

 • Una prestació econòmica per a cobrir les seves necessitats bàsiques
 • L’acompanyament o mentoria de part d’un grup de 3 a 5 mentors, els grups d’acollida, per a cada persona refugiada o grup familiar

 

L’aspecte més innovador del Programa és la participació activa que es dóna a les administracions locals catalanes i a la societat civil mitjançant la figura de la mentoria. Aquest programa de mentoria ha de permetre que diferents col·lectius: persones, entitats, administracions públiques, participin activament en l’acollida i la integració de les persones refugiades que visquin a Catalunya.

 

 

[embeddoc url=”http://www.ampaedumar.com/wp-content/uploads/2017/02/2016-02-programa-refugiats-resum.pdf” height=”630px” download=”all” text=”Descarregar”]

Inscripció com a mentor/a

Inscripció per ser mentor/a de persones refugiades en el procés d’aprenentatge de la nostra llengua, en la recerca de feina i en aquelles aspectes que puguin facilitar la seva integració en la societat catalana o per ser entitat col·laboradora del programa.

A qui va dirigit?

 • Persones físiques que vulguin participar en el programa d’acompanyament (mentors). Aquests mentors treballaran en un grup d’acollida format com a mínim per tres persones.
 • Entitats que vulguin col·laborar en el Programa.

Quines figures existeixen?

 • Mentor/a
 • Entitat col-laboradora

Terminis

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment. Les persones que s’inscriguin abans del 24 de febrer de 2017 formaran part de la primera convocatòria

Requisits

 1. Seguir el curs de formació i obtenir una avaluació de suficiència.
 2. Realitzar una entrevista personal amb la finalitat d’avaluar la idoneïtat i respondre o aclarir dubtes i presentar suggeriments.
 3. Establir un compromís de mentoria d’una durada mínima d’un any.
 4. Establir el compromís de dedicar entre 2 i 4 hores setmanals a relacionar-se directament amb les persones refugiades.
 5. Acceptar la persona refugiada i/o família assignada, respectant la seva història, identitat, cultura i creences.
 6. Complir els requisits establerts en la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme (article 9: ‘Deures dels voluntaris’ i article 12 a) ‘Drets dels destinataris que reben l’acció voluntària’).

No es poden inscriure aquelles persones que hagin estat condemnades o que siguin investigades per delictes greus i menys greus.

Es valorarà que les persones que s’inscriguin al Programa tinguin les habilitats següents:

 1. Empatia i dinamisme.
 2. Facilitat de relació amb persones diferents.
 3. Capacitat de potenciar les habilitats dels altres.
 4. Disposició a escoltar, orientar i donar suport.
 5. Disposició a aprendre de les persones refugiades.

Taxes

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Altres informacions

Els primers grups d’acollida es crearan a les comarques on en aquests moments ja hi ha persones refugiades: Anoia, Bages, Baix Camp, Baix Llobregat, Barcelonès, Berguedà, Garraf, Gironès, Maresme, Osona, Segrià, Tarragonès, Vallès Oriental i Vallès Occidental.

Si el vostre municipi  no forma part d’aquestes comarques també us podeu inscriure i podreu col·laborar en promoure activitats de sensibilització que garanteixin una bona acollida i també en dinamitzar la generació d’oportunitats laborals i d’habitatge per a persones refugiades que podrien arribar a la vostra comarca més endavant.

Tots els membres dels grups d’acollida passaran una entrevista de selecció (entre febrer i març), rebran una formació prèvia a conèixer la persona refugiada (mesos març i abril) i, després, rebran suport durant la relació de mentoria amb la persona refugiada.

Procediment d’inscripció:

Es convocarà les persones sol·licitants a un curs de formació. Finalment, es validarà la idoneïtat de la persona interessada i se li indicaran les entitats on s’haurà de vincular com a persona voluntària i establir el vincle amb les persones refugiades.