Atorgada la subvenció de material digital

  • Categoria de l'entrada:junta

L’escola Edumar està immersa en un procés de transformació educativa per tal d’oferir a tot l’alumnat un aprenentatge rellevant i amb sentit, compromès amb la millora social i l’excel·lència educativa. Oferint una escola per a tothom, on s’atenen les diferències individuals, i la possibilitat d’aprendre junts.

L’escola considera que tot el temps escolar és temps educatiu, per aquest motiu des de l’espai migdia, gestionat per l’AFA Edumar, s’ofereixen activitats extraescolars per a tot l’alumnat. 

Una activitat que es va poder oferir a partir del 2on trimestre, gràcies a la subvenció de material digital atorgada per l’Ajuntament de Castelldefels, va ser la de robòtica i programació.

Amb aquesta activitat, els infants tenen la possibilitat d’aprendre programació i pensament  computacional.