Objectius i taques:

 • Control menús mensuals.
 • Reunions periòdiques amb l’empresa proveïdora.
 • Preparació licitació en cas de renovar proveïdor.
 • Supervisió del servei.

Membres:

 • Halyna Haydeychuk Babiy
 • Samuel blanco
 • Mariana Adzic Maciel
 • Emma Ramirez
 • Laura Lázaro Ruiz
 • Mar Ibáñez (Junta AFA)
 • Tana Tarapiella, directora Escola

Contacte: comissió_menjador@afaedumar.cat

L’objectiu de la Comissió és assessorar a tota la comunitat educativa (famílies i mestres) en la promoció de la lectura, a través d’activitats a la biblioteca escolar i de suport formatiu al claustre.

Membres:

 • Clara Illa Girona
 • Paula Ponce Guillén
 • Victoria Morant (Junta AFA)
 • Mestre per determinar

Contacte: comissió_biblioteca@afaedumar.cat

Blog de la Biblioteca 

Objectiu i tasques:

 • Aconseguir que el nostre centre esdevingui Institut-Escola.
 • Reunions periòdiques amb diferents entitats.
 • Aportació de noves idees per aconseguir l’objectiu principal.

Membres:

 • Patricia Díaz Sánchez-Cortes
 • Maria Antònia Ginard Mas
 • Analia Lemos
 • Mar Ibáñez (Junta AFA)
 • Toni Moreno (Junta AFA)
 • Tana Tarapiella, directora Escola

Contacte: info@afaedumar.cat

Presentació de la proposta i cronograma.

L’objectiu d’aquesta comissió és la promoció de conductes generadores de salut dins la comunitat educativa a través de l’assessorament, la formació, l’organització d’activitats i la divulgació. 

Membres:

 • Marta Navarro Fernández
 • Ana Gil Carrasco
 • Alba Torrent Vernetta
 • Maria Antònia Ginard Mas
 • Laura Lázaro Ruiz
 • Noelia Mayorgas
 • Patricia Russo (Junta AFA)
 • Lola Costa (Mestre)

Contacte: comissio_habitssaludables@afaedumar.cat

Web de la Comissió

Objectius i tasques:

 • Contacte amb entitats del municipi de Castelldefels.
 • Assistir a les reunions de coordinació d’AFAs de les escoles i instituts de Castelldefels.

Membres:

 • Mireya Pino García
 • Laura Lázaro Ruiz
 • Ana Herrera Peralta
 • Toni Moreno (Junta AFA)

Contacte: info@afaedumar.cat

Objectius i tasques:

 • Fer la proposta d’activitats extraescolars de cada curs per aprovar al Consell Escolar.
 • Gestionar les diferents subvencions amb l’Ajuntament i altres entitats.
 • Contactar amb empreses externes per afegir noves activitats.
 • Coordinar monitoratge junt amb Fundació Pere Tarrés.

Membres:

 • Patricia Gayoso
 • Mar Ibáñez (Junta AFA)

Contacte: comissio_extraescolars@afaedumar.cat

Objectius i tasques:

 • Ajuda l’organització de les festes tradicionals de l’Escola: Festa de la Primavera, Festa de Nadal, Festa de Fi de Curs.
 • Organitzar festes externes a l’escola com la rua de Carnaval.

Membres:

 • Emma Ramirez
 • Ana Gil Carrasco
 • Patricia Russo (Junta AFA)

Contacte: info@afaedumar.cat