Quotes 2020

Quotes de l’escola

Quota Escola
(Inclou material, totes les sortides i piscina)
230€/año
Convivències
(Preu orientatiu, depèn de la durada i l’estança)
(depenent del curs)

Quotes de l’AFA

SOCIS AFANO SOCIS AFA
Quota anual soci
(per nen associat)
35€ primer fill
20€ següents fills
(cobrament únic a l’octubre)
No és soci o sòcia AFA
Menjador. Usuaris fixes
(mínim 3 dies per setmana)
6,91€/dia6,91€/dia
Absència menjador amb previ avís
(es descompta el preu de l’àpat però es cobra el monitoratge)
3,37€/dia3,37€/dia
Menjador usuaris esporàdics7,98€/dia7,98€/dia
Menjador carmanyola fixos
(mínim 3 dies per setmana)
3,63€/diaPer fer ús d’aquest
servei s’ha de ser soci o
sòcia AFA
Menjador carmanyola esporàdic4,33€/diaPer fer ús d’aquest
servei s’ha de ser soci o
sòcia AFA
Acollida matí fixes
(de 8h a 9h)
34€/mesPer fer ús d’aquest
servei s’ha de ser soci o
sòcia AFA
Acollida matí esporàdic
(de 8h a 9h)
3,40€/diaPer fer ús d’aquest
servei s’ha de ser soci o
sòcia AFA
Acollida tarda fixes
(de 16:30h a 17:15h)
25,50€/mesPer fer ús d’aquest
servei s’ha de ser soci o
sòcia AFA
Acollida tarda esporàdic
(de 16:30h a 17:15h)
2,55€/diaPer fer ús d’aquest
servei s’ha de ser soci o
sòcia AFA
ExtraescolarsDepèn de l’activitat
(No hi haurà durant el 1r trimestre)
Recàrrec del 50% del preu de l’activitat

Avantatges de ser Soci o Sòcia AFA

Ser Soci de l’AFA et permet votar i decidir a les assemblees, poder ser delegat o delegada de classe, formar part d’una comissió de l’AFA i, el més important, per poder donar serveis per als nostres fills i filles i poder autofinançar-nos.

La nostra AFA és molt participativa i té molt a dir en el dia a dia de la nostra escola. Som escoltats i seràs escoltat.

Podem pagar poc a poc les quotes més grans (els no associats hauran d’abonar directament aquests imports).