Setembre 2022

Documentació

Contacte: comissio_menjador@afaedumar.cat

Quotes 2021

 Socis AFANo socis
Menjador. Usuaris fixes
(mínim 3 dies per setmana)
6,49€/dia6,49€/dia
Absència menjador amb previ avís
(es descompta el preu de l’àpat però es cobra el monitoratge)
2,95€/dia2,95€/dia
Menjador usuaris esporàdics7,13€/dia7,13€/dia
Menjador carmanyola fixos
(mínim 3 dies per setmana)
3,50€/diaPer fer ús d’aquest
servei s’ha de ser soci o
sòcia AFA
Menjador carmanyola esporàdic4,20€/diaPer fer ús d’aquest
servei s’ha de ser soci o
sòcia AFA