Documentació

Quotes 2021

Socis AFA No socis
Menjador. Usuaris fixes (mínim 3 dies per setmana) 6,49€/dia 6,91€/dia
Absència menjador amb previ avís (es descompta el preu de l’àpat però es cobra el monitoratge) 2,95€/dia 2,95€/dia
Menjador usuaris esporàdics 7,13€/dia 7,13€/dia
Menjador carmanyola fixos (mínim 3 dies per setmana) 3,50€/dia Per fer ús d’aquest servei s’ha de ser soci o sòcia AFA
Menjador carmanyola esporàdic 4,20€/dia Per fer ús d’aquest servei s’ha de ser soci o sòcia AFA