Cançons i danses

Justificació

Les danses exerciten el moviment amb la qual cosa, ampliem el coneixement del propi cos i del espai.

Amb la cançó eduquem l’oïda i l’aparell fonedor de l’infant. Amb les cançons ampliem vocabulari, s’aprenen noves paraules i ajuda a inferir el ritme, l’entonació i la musicalitat d’un idioma.
La dinàmica de grup pot potenciar la vivència dels integrants que participen d’una activitat, facilita l’aprenentatge i la percepció de formar-ne part ens pot donar seguretat i servir pels nostres processos de creació identitària.

Tenint en compte aquests elements, posarem a l’abast dels infants danses i cançons adequades a la seva etapa evolutiva, per gaudir d’una estona , afavorint el seu procés d’aprenentatge.

Objectius

Afavorir la participació activa
Estimular l’expressió corporal (coordinació de moviments)
Treballar l’escolta i la memòria
Ampliar vocabulari (expressió oral)
Potenciar la consciència de grup

Temporalització

Dilluns de 12’30h a 12’55h Al llarg de tot el curs.
En acabar l’horari lectiu, recollim el grup de nens/es del aula i sortim al pati.

Activitats

Fer rotllana amb cançó de presentació. Treballem la rotllana.
Danses i cançons de cada estació de l’any
Danses i cançons de les tradicions culturals

Metodologia

Les activitats es realitzaran al pati, en cas de pluja, espais alternatius
Recollida dels nens/es a l’aula, sortint al pati ordenadament
Presentació de l’activitat, amb explicacions senzilles als infants, atenent les característiques del grup en el que ens dirigim
Vetllem perquè hi hagi el clima adequat per realitzar l’activitat.
Atenció a la diversitat i recolzament en els infants NEE
Tanquem la sessió fent fila per tornar a la classe i preparar-nos per anar a dinar.

Anglès musical

Introducció

L’activitat complementària té l’objectiu principal de millorar i reforçar l’aprenentatge de la llengua anglesa mitjançant la música i els jocs dirigits. Lògicament, l’activitat estarà adaptada al curs on es realitzi, quant al llenguatge i al tipus de cançons. Tanmateix, l’anglès serà la llengua principal emprada pel tècnic i els alumnes.

Espais

Els espais que s’empraran en l’anglès musical, serà la mateixa aula de la classe i l’aula de música. A més a més, si cal realitzar un joc o activitat moguda s’emprarà el pati de l’escola o la plaça de la pau. L’espai serà sempre variable, variarà depenent del clima de la classe o l’objectiu a complir.

Material

El material utilitzat per la complementària serà basat en la música, per exemple: guitarra, ordinador i pantalla digital, contes musicals, etc.

Persones que faran la tasca

Principalment les classes seran dirigides pel tècnic, tot i que més endavant podria incloure sessions amb contacontes externs a l’escola que s’adaptarien al nivell del curs.

Què fem?

Durant les sessions d’anglès musical tenim l’objectiu bàsic de què l’alumne pugui gaudir de la llengua anglesa de forma lúdica tot emprant recursos com la guitarra o les cançons, així com dinàmiques basades en la llengua estrangera. Tot estarà plantejat des d’un punt de vista en què l’alumne/a pugui expressar-se lliurement i ser el protagonista de les sessions plantejades.

Objectius

Motivar l’alumnat perquè vulgui aprendre la llengua anglesa.
Oferir espais i estructures per treballar els hàbits quotidians.
Assolir produccions orals bàsiques en anglès.
Gaudir de la música en anglès.

 

Activitats

Les activitats estaran dirigides en llengua anglesa, a continuació alguns exemples d’activitats realitzades durant el primer trimestre.

Cantar i ballar: per exemple; Three little monkeys, My big fat pony, In the jungle.
Explicar conte: per exemple; Hungry caterpillar, The wolf and the lamb.
Jocs i activitats: per exemple; Rock, paper and scissors, Password.

 

Pols de teatre

Justificació

En aquest taller utilitzarem el gran ventall de recursos que ens brinda el món del teatre per potenciar la creativitat, l’expressió i l’espontaneïtat.
Fer teatre és jugar, inventar personatge, idees, situacions, històries i viure experiències inimaginables. Qualitats aquestes, innates en els més petits, que estimularem per afavorir el procés socialitzador dels infants.

Objectius

Estimular la participació activa
Afavorir l’observació i la imaginació
Treballar l’escolta
Progressar en la comunicació (dicció, adquisició de vocabulari) i expressió (oral i corporal)
Identificar les emocions pròpies i alienes
Alliberar tensions i gaudir de l’activitat

Temporalització

Dimarts, de 12’30h a 12’55h Al llarg de tot el curs.
En acabar l’horari lectiu, recollim el grup de nens/es i ens traslladem ordenadament a l’aula de psicomotricitat.

Activitats

Fer carones. Treballarem les expressions facials
El mirall. Cadena de gestos, on treballarem el cos i el moviment
Ara jo seria?. Treballarem l’expressió corporal jugant amb la imaginació
Conte contat!. Treballarem el conte: escoltant, inventant i escenificant

Metodologia

Vetllem perquè hi hagi el clima adequat per realitzar l’activitat.
Presentem l’activitat amb explicacions clares atenent les característiques del grup en el que ens dirigim.
Atenció a la diversitat i recolzament en els infants NEE
Tanquem la sessió fent fila per tornar a la classe i preparar-nos per anar a dinar.

Calaix de titelles

Justificació

Sovint els titelles entren a l’escola com un divertiment més, però, si els prestem una mica d’ atenció, descobrirem la gran riquesa didàctica que poden originar. Són portadors de certs elements que els fan únics pels seus recursos educatius.
Un titella és un instrument de comunicació diferent d’un llibre o de qualsevol eina d’aprenentatge, està connectat personalment amb l’usuari i aquesta qualitat ens explica la seva efectivitat en l’ensenyament.
Donar vida a materials inerts comporta iniciacions en aprenentatges i habilitats que engloben diverses disciplines. Se’ns presenta com un art complet on conviuen les arts visuals ( la forma, el color, la llum, les textures), la música (el so, els ritmes, els silencis), el moviment (pes, to muscular, desplaçaments), el teatre (personatges, rols, conflicte, acció, espai, temps), la dansa, la literatura (escoltar contes, històries), la tecnologia (contacte amb diversos materials, mesures) i aprendre a ser (normes, valors, actituds).
Tenim al nostre abast un art mil·lenari que cada dia cobra més vigència i que a cada pas, se li descobreixen funcions educatives, expressives i fins i tot terapèutiques. Aprofitem-ho!

Objectius

Afavorir la participació activa
Apropar els infants al món dels titelles.
Descobrir la màgia dels objectes quotidians.
Donar a conèixer altres formes de comunicació.
Estimular i potenciar la creativitat amb diferents formes d’expressió (llenguatge, plàstica, moviment)
Treballar l’escolta i l’atenció

Temporalització

Dimecres, de 12’30h a 12’55h Al llarg de tot el curs.
En acabar l’horari lectiu, recollim el grup de nens/es i ens traslladem ordenadament a l’aula de psicomotricitat.

Activitats

Coneixerem diferents tipus de titelles i els seus suports
Manipularem diferents suports: Dit, Guà, Tija, Fil.
Ens farem un titella, pintant-nos el dit, la mà.
Donarem veus als titelles.
Farem d’espectadors i titellaires.

Metodologia

Vetllem perquè hi hagi el clima adequat per realitzar l’activitat.
Presentem l’activitat amb explicacions clares atenent les característiques del grup en el que ens dirigim.
Atenció a la diversitat i recolzament en els infants NEE
Tanquem la sessió fent fila per tornar a la classe i preparar-nos per anar a dinar.

 

Jocs de pati

Justificació

El joc és una activitat bàsica de la infància, indispensable per el desenvolupament de les capacitats psicomotrius, intel·lectuals, afectives, emocionals i socials.
La seva funció principal és proporcionar entreteniment i diversió. Es considera el millor mede educatiu per afavorir l’aprenentatge.
La idea, és crear un clima i un entorn de confiança on els nens i nenes es sentin acollits per tenir més expectatives d’aprenentatge i es puguin sentir actius i capaços d’anar desenvolupant eines i recursos per conèixer el món que els envolta.

Objectius

Estimular la participació activa
Reforçar la relació amb els companys (cohesió de grup)
Conèixer les capacitats motrius del cos (corre,saltar,botar)
Treballar l’atenció i l’escolta
Reconèixer espais i límits
Conèixer jocs tradicionals
Respectar les pautes de relació i convivència

Temporalització

Dijous 12’30h a 12’55h. En acabar l’horari lectiu. Al llarg de tot el curs.

Activitats

La sabateta de la nin-nin Cavalls i cavallers
Pica – paret La bomba
Les gerres Joc de les cadires
Els paquets El mocador
Mar i terra Amanida de fruites
Arrancar cebes El llop i les cabretes

El desenvolupament dels jocs, amb els objectius específics que treballem en cada un, estan explicats en l’Annex que adjuntem.
El recull de jocs l’anirem ampliant tenint en compte l’evolució dels infants i el grup.

Metodologia

Les activitats es realitzaran al pati, en cas de pluja, espais alternatius
Recollida dels nens/es a l’aula, sortint al pati ordenadament
Presentació del joc, amb explicacions senzilles als infants, atenent les característiques del grup en el que ens dirigim
Vetllem perquè hi hagi el clima adequat per realitzar l’activitat.
Atenció a la diversitat i recolzament en els infants NEE
Tanquem la sessió fent fila per tornar a la classe i preparar-nos per anar a dinar.

 

Experimentem amb els sentits

Justificació

El primer contacte que fa l’infant amb l’entorn és a través dels sentits. Els òrgans sensorials Són els receptors de la comunicació amb el nostre exterior, ulls, nas, oïda, pell i llengua, són com vigilants del que ens envolta.
Experimentar és practicar i observar, així doncs, en aquest taller explorarem els sentits a través dels sentits.
Reconeixerem i identificarem els cinc òrgans dels sentits amb les accions que podem realitzar amb cada un d’ells.
Per mitjà de cançons i jocs experimentarem amb la vista, l’oïda, l’olfacte, el tacte i el gust.

Objectius

Estimular la participació activa
Reconèixer els cinc sentits
Identificar les accions que podem realitzar en cada un d’ells.
Discriminar sons
Diferenciar olors
Reconèixer diferents textures.

Temporalització

Dijous 12’30h a 12’55h. En acabar l’horari lectiu. Al llarg de tot el curs.

Activitats

Identifiquem els sentits amb cançó “5sentits tenim”. Cançó del cos amb moviments d’identificació

 • Vista = Ull : Forma, color, distàncies. Jocs: “La gallineta cega”. Fem l’ullet. Mirarem amb lupa, prismàtics. Mirarem amb llum i a les fosques
 • Oïda = Orella: Percebre sons (alçada, intensitat, durada), direcció d’on provenen. Jocs: Veig – veig. Joc del telèfon. Escoltarem l’escola, el pati, els ocells, els avions, el silenci.
 • Olfacte = Nas: Amb l’olfacte sentim les olors del menjar, les plantes, les persones, els llocs i tot el que desprèn olor. Jocs: Passeig de nassos, Diferenciarem olors, olorarem l’escola (cuina, menjar), colònia, parlarem amb el nas tapat.
 • Gust = Llengua. Amb el gust sabem si el que mengem és dolç o salat, amarg o àcid. Per tenir cura dels infants amb al·lèrgies alimentàries, només farem tast de aigua freda i calenta
 • Tacte = Pell . Amb el tacte podem saber si una cosa és rugosa o fina, si punxa, si és tou o dur, si està fred o calent, etc. Jocs: Cadena de massatges, “caminito rojo”. Què toco?. Capsa màgica.

A mida que anem experimentant, incorporarem altres activitats en funció de l’evolució dels infants .

Metodologia

Presentació de l’activitat, amb explicacions senzilles als infants, atenent les característiques del grup
Les activitats es realitzaran a l’aula de psicomotricitat, la classe i diferents espais de l’escola que anirem a olorar i escoltar
Els desplaçaments per els diferents espais de l’escola, els farem ordenadament i tenint cura de no molestar
Treballarem per crear un clima adient per portar a terme les activitats
Es tindrà cura del nens amb problemes d’al·lèrgies alimentàries
Atenció a la diversitat i recolzament en els infants NEE
Tanquem la sessió fent fila per tornar a la classe i preparar-nos per anar a dinar.

 

Annex de jocs

La sabateta de la Nin-Nin

Objectius

Afavorir l’atenció, la comunicació (cantarella) i el moviment  (joc d’empaitar)

Desenvolupament

Es fa una rotllana amb els nens/es asseguts a terra. Un nen/a duu una sabata a la mà i va donant voltes per fora del cercle cantant la següent tonada:

“La sabateta de la Nin-Nin, jo l’amago, jo l’amago. La sabateta de la Nin-Nin, jo l’amago, jo la tinc”.

S’estableix una cantarella entre el nen i el grup. Comença el grup i continua el nen:

 • mare tinc set (grup)
 • veu aigua (nen)
 • hi ha una mosca
 • veu vi
 • hi ha un mosquit
 • veu vi bo
 • ai, que és bo! Mare, quan vindran els reis?
 • a les… (i diu un número del 1 al 12)

En aquest moment tots els nens del grup es tapen els ulls i comencen a contar en veu alta fins el número que s’ha dit. Mentrestant el nen que duu la sabata la deixa darrera d’algun. En acabar de comptar tots els nens miren a veure si tenen la sabata darrera. Qui la té s’aixeca i empaita qui l’ha deixada, que per no ser agafat ha d’anar a seure en el lloc de qui el persegueix.

Pica – Paret

Objectius

Afavorir l’atenció, l’autocontrol, el moviment del cos i la imaginació, potenciant el control d’inhibició motora.

Desenvolupament

El nen que para es col·loca mirant a una paret. La resta o fa darrera una ratlla marcada a una certa distància de qui para. Aquest, picant amb les mans a la paret, diu: “un, dos, tres, pica paret” i es gira. Mentre està de cara a la paret la resta pot moure’s cap a ell. En girar-se, si veu algú movent-se, li diu el nom i aquest ha de tornar al lloc inicial. Els nens van avançant fins que algú toca l’esquena de qui para. En aquest moment, el nen tocat empaita a la resta, que ha d’intentar arribar al lloc de sortida. Para qui es tocat

El llop i les cabretes

Objectius

Treballar l’atenció. Agilitat, expressivitat, rapidesa, canvis de rols.

Desenvolupament

Dibuixem un cercle al terra. Tots els nens estan dins de cercles escampats per la pista menys dos que no tenen cercle. Els cercles són les cases de les cabretes. Hi ha una cabreta que no té casa i és empaitada pel llop. Quan la cabreta sense casa entra a casa d’una altra cabreta, la cabreta que l’ocupava surt corrent i ara és ella la que no té casa. Quan el llop toca la cabreta es canvien els papers. Si el llop es cansa molt també el canviarem. Hem de procurar que surtin a córrer totes les cabretes almenys una vegada.

Les gerres

Objectius

Millorar la capacitat de reacció i el moviment

Desenvolupament

Es juga amb parelles, els nens/es s’han d’agafar del braç en forma de nansa, com si fossin gerres. El perseguit es posa al costat d’una parella, per salvar-se, en aquell moment el del costat oposat de la parella és el perseguit.

Cavalls i cavallers

Objectius

Afavorir el domini del cos, l’equilibri, la coordinació i l’atenció

Desenvolupament

Els nens i nenes es posen en dues rotllanes. Una representa els cavalls (rotllana interior), i l’altra representa els cavallers (rotllana exterior). Cada cavall ha de tenir un cavaller que s’estarà dret al seu darrera. En el mig de la rotllana hi haurà un cavaller sense parella. Quan el cavaller sense parella faci un crit tots els cavallers pujaran damunt del cavall que els correspon. Seguidament farà un segon senyal i es posaran a córrer donant voltes a la rotllana. Després, al tercer crit  hauran de trobar la seva parella. L’últim que arribi al seu joc es posarà al mig i aquest passarà a fer els senyals de cavaller sense cavall.

Els paquets

Objectius

Treballar la relació de grup. Afavorir l’atenció. Fomentar la velocitat de reacció.

Desenvolupament

Els nens/es, distribuïts per l’espai, no gaire junts. L’animador del grup va dient paquets de 2, 3,4,5. S’han d’agrupar amb altres companys de manera que formin paquets de la quantitat demanada.

Mar i terra

Objectius

Exercitar l’atenció. Fomentar el joc cooperatiu. Orientació espaial. Ampliar vocabulari.

Desenvolupament

Seguir les ordres i fer les relacions adequades: Ocel l= aire. Cavall = terra. Peix = mar

Arrencar cebes

Objectius

Treballar en equip, assolir seguretat i respectar les diferents capacitats dels companys. Afavorir moviment motriu.

Desenvolupament

S’asseuen tots els nens/es a terra amb les cames obertes i uns sobre els altres llevat d’un. Aquest és l’encarregat d’arrencar les cebes. Un cop asseguts, s’agafen per la cintura i el primer dóna les mans al que arrenca cebes que intenta treure’l de la fila.
Així, es van arrencant fins que no en queda cap. Cada vegada que se’n treu un, aquest es posa darrera del qui les arrenca i l’ajuda.

La bomba

Objectius

Crear un ambient divertit . Cooperació de grup. Atenció. Capacitat de reacció i coordinació.

Desenvolupament

Ens col·locarem en cercle asseguts en terra. Un dels participants seurà en el centre i amb els ulls tapats anirà comptant mentalment fins a10, mentre els companys/es del cercle restaran drets/es i aniran passant-se la pilota de mà en mà.

Quan la persona del centre deixa de comptar, dirà en veu alta: Bomba!, a les hores la persona que tingui en aquest moment la pilota haurà de seure amb les cames obertes. El joc tornarà a començar però ara la persona què està en terra no pot rebre la pilota, per tant, la persona del seu costat esquerre haurà de botar entre les seues cames per passar-li al següent company/a no eliminat.

I així successivament, cada volta hi haurà més cames per botar i el joc acabarà quan només en resti una persona dreta al cercle.

Les cadires

Objectius

Velocitat, Percepció espacial Percepció corporal

Desenvolupament

Es col·loquen un nombre de cadires igual al nombre de participants menys un, en cercle, de costat formant figures,etc. El professor posa una cançó i mentre s’escolta la música, els nens van corrent al voltant de les cadires. Quan es para la música, tots s’han d’asseure ràpidament. El que es quedi sense cadira queda eliminat.

El mocador

Objectius

Conèixer les nostres pròpies capacitats físiques. Coordinar els moviments del cos (velocitat de reacció i desplaçament). Estimular l’autoconfiança i la confiança en el grup.

Desenvolupament

Es formen dos equips amb el mateix nombre de jugadors/es. Cada jugador/a de cada equip es numerarà. Després, una persona neutral, es col·loca al mig, sostenint el mocador amb la mà. Quan hi estan tots i totes preparats, la persona del mig crida un dels nombres, aleshores un jugador/a de cada equip ha de sortir per agafar el mocador (sense trepitjar la línia central) i tornar al seu lloc inicial, però sense ser enxampat pel contrari. S’eliminarà un dels dos contrincants, bé qui ha agafat el mocador i ha tornat al seu lloc, bé el què han enxampat quan havia agafat el mocador. I així successivament fins què un dels dos equips te tots els membres eliminats.

Amanida de fruites

Objectius

Fomentar l’agilitat i la rapidesa. Coordinar els moviments corporals. Reforçar el coneixement del vocabulari del nom de les fruites.

Desenvolupament

En primer lloc pintarem a terra uns cèrcols(un menys què jugadors/es) per la zona on jugarem. Cada alumne se situarà dins d’un cèrcol, i l’educador/a anirà dient-los a cau d’orella el nom de la fruita que els hi ha correspost (com ara pinya, meló, síndria i fresa). El nen/a que no te cèrcol, es posarà al mig de l’àrea de joc, i dirà en veu que tots/es escolten: “Jo vull un còctel de fruites de …” – i el nen nomenarà les fruites que vulgui de la llista inicial. Tot aquell que sigui alguna de les fruites anomenades, haurà d’abandonar el seu cèrcol i anar-se’n a un altre. Qui es quedi sense cèrcol, tornarà a demanar un còctel i així successivament. Si al demanar el còctel el demanes de “tuttifrutti”, aleshores s’ha de canviar de cèrcol tot el grup.