Hora complementària

Les activitats complementàries, són aquelles activitats que aporten qualitat al PEC (Projecte Educatiu de Centre) i estan orientades a l’educació integral de l’alumat.

A la nostra escola, oferim un ampli ventall d’activitats que trenquen amb la dinàmica escolar i les duen a terme les monitores i els monitors de l’escola.

Es complementa l’aprés durant les hores lectives amb el joc i s’introdueix l’anglès de forma natural a les activitats.

Les ràtios de monitores es:
– 12 alumnes per monitor a I3, I4, I5 i 1r
– 16 alumnes per monitor a 2n i 3r
– 18 alumnes per monitor a 4t, 5è i 6è

Per informació del dia a dia i fotos podeu consultar el blog que manté l’equip de monitores a:

http://lespaidelmigdiaescolaedumar.blogspot.com.es/

 Horari

Activitats I3, I4, I5 i 1º

Activitas 2º, 3º, 4º, 5º, 6º

Els infants de I3 són recollits a l’aula per les seves monitores a les 12:30 h i fan hàbits específics:

  • Els que van a dinar es preparen per al menjador agafen el pitet, es renten les mans…
  • Els que van a dinar a casa agafen les motxil·les, les jaquetes…