Documentació

Fitxa d’inscripció Serveis AFA

Estatuts AMPA Edumar

Estatuts apovats el 17 de novembre de 2015.

Contracte Fundació Pere Tarrés

Contracte de la col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés.

(Algunes dades personals han estat esborrades per complir amb la llei LOPD)

Contracte Concessió Menjador

Contracte de la concessió del menjador amb BonProfit.
Descarregar PDF

(Algunes dades personals han estat esborrades per complir amb la llei LOPD)

Llibret informatiu FPT

Libret informatiu de la Fundació Pere Tarrès

Protocol al·lèrgies i intoleràncies

A causa de l’augment del número d’al·lèrgies i intoleràncies, creiem convenient des de la coordinació del monitoratge, l’AMPA i l’empresa del menjador, realitzar un pla d’acció per millor comunicació i tranquil·litat de les famílies dels alumnes de l’escola.

Protocol carmanyola

NORMATIVA ús carmanyola Escola EDUMAR

Autorització sortir sols

Autoritza a que l’alumne pugui sortir sol/a de l’escola a les hores habituals d’acabament de les classes. Cal que els alumnes portin el carnet per poder sortir de l’escola sols. Els que no tinguin, hauran de portar una fotografia mida carnet el més aviat possible.

Recollida puntual

Autorizació tercera persona per la recollida d’un alumne/a.