Delegat/da:

Les funcions dels delegats de classe consisteixen en:

 • Ser la representació de la classe davant l’escola. Ser l’interlocutor del grup-classe davant el tutor o la direcció en suggeriments, queixes o conflictes col·lectius del seu grup en relació amb l’escola.
 • Assistir i participar com a vocal a les juntes de l’AMPA. Quan no sigui possible, transferir la convocatòria al subdelegat
 • Informar als membres de la seva classe de qualsevol informació que la junta de l’AMPA els hi vulgui fer arribar.
 • Contribuir a neutralitzar rumors infundats i tranquil·litzar als membres del seu grup davant alarmismes i negativitat de qualsevol tipus.
 • Traslladar als responsables de les diferents comissions qualsevol conflicte, queixa o suggeriment de qualsevol membre del seu grup-classe, per tal que aquests ho investiguin o bé ho solucionin. Les queixes, conflictes o suggeriments sempre s’han de canalitzar a les comissions i mai a la junta de l’AMPA, ja que d’una banda la junta no disposa de la informació necessària per resoldre-les i d’altra banda assumptes de tipus personal podrien col·lapsar la junta i desviar temps dels assumptes importants de la seva competència.
 • Col·laborar amb els responsables de les comissions a resoldre de forma positiva qualsevol conflicte en el que algun membre del seu grup estigui implicat.
 • Animar a l’assistència de les famílies a les reunions o xerrades de l’escola i engrescar a les famílies a participar a les activitats de classe.
 • Ajudar a la preparació de les festes que es facin a l’escola.

 

No és funció dels delegats:

 • Enviar un resum de les juntes de l’AMPA. Per això hi ha l’acte oficial.
 • Resoldre problemes individuals.
 • Fer col·lectes per regals dels professors ni encarregar-se de la seva compra.
 • Organitzar festes, trobades o activitats semblants.

 

Subdelegat/da:

La funció del subdelegat és suplir el delegat en les seves funcions quan a aquest no li sigui possible realitzar-les.