Objectius i taques:

 • Control menús mensuals.
 • Reunions periòdiques amb l’empresa proveïdora.
 • Preparació licitació en cas de renovar proveïdor.
 • Supervisió del servei.

Membres:

 • Laura Lázaro Ruiz
 • Olimpia García Salinas
 • Noelia Mayorgas
 • Samuel Blanco
 • María Luisa La Marca
 • Mar Ibáñez (Junta AFA)
 • Tana Tarapiella, directora Escola

Contacte: comissió_menjador@afaedumar.cat

Objectius i tasques:

 • El Departament d’Educació obliga que al Consell Escolar hi hagi un representant d’aquesta comissió.
 • Mirada sobre la perspectiva de gènere en la nostra escola.
 • Temes sobre diversitat.
 • Reunions amb l’ajuntament.

Membres:

 • Ana María Sanz Alaminos
 • Victoria Morant (Junta AFA)
 • Mestre a determinar

Contacte: info@afaedumar.cat

L’objectiu de la Comissió és assessorar a tota la comunitat educativa (famílies i mestres) en la promoció de la lectura, a través d’activitats a la biblioteca escolar i de suport formatiu al claustre.

Membres:

 • Clara Illa
 • Patricia Russo
 • Mireia Puig Palma
 • Estefanía Fernández
 • Victoria Morant (Junta AFA)
 • Azahara Francisco, mestre de Primària

Contacte: comissió_biblioteca@afaedumar.cat

Blog de la Biblioteca 

Objectiu i tasques:

 • Aconseguir que el nostre centre esdevingui Institut-Escola.
 • Reunions periòdiques amb diferents entitats.
 • Aportació de noves idees per aconseguir l’objectiu principal.

Membres:

Jose Luis Martínez
Oriol Aguilar Anguera
Esther Parra Villalobos

 • Ana María Sanz Alaminos
 • Simona Marchesi
 • Patricia Diaz Sanchez-Cortés
 • Miguel Moreno Real
 • Lorena Garcia Frias
 • Jose Luis Martínez
 • Oriol Aguilar Anguera
 • Esther Parra Villalobos
 • Mar Ibáñez (Junta AFA)
 • Toni Moreno (Junta AFA)
 • Tana Tarapiella, directora Escola
 • Toni Pilar, cap d’estudis
 • Ana Nicolás, secretària

Contacte: info@afaedumar.cat

L’objectiu d’aquesta comissió és la promoció de conductes generadores de salut dins la comunitat educativa a través de l’assessorament, la formació, l’organització d’activitats i la divulgació. 

Membres:

 • Mireia Puig Palma
 • Núria Anducas Santiago
 • Anna Gil Carrasco
 • Maria Luria Roig
 • Carmen Leal
 • Laura Lázaro Ruiz
 • Patricia Russo (Junta AFA)
 • Vero González (Mestra)

Contacte: comissio_habitssaludables@afaedumar.cat

Web de la Comissió

Objectius i tasques:

 • Fer la proposta d’activitats extraescolars de cada curs per aprovar al Consell Escolar.
 • Gestionar les diferents subvencions amb l’Ajuntament i altres entitats.
 • Contactar amb empreses externes per afegir noves activitats.
 • Coordinar monitoratge junt amb Fundació Pere Tarrés.

Membres:

 • Sonia Alonso Adrover
 • Ana María Sanz Alaminos
 • Patricia Gayoso
 • Mar Ibáñez (Junta AFA)

Contacte: comissio_extraescolars@afaedumar.cat

Objectius i tasques:

 • Ajuda l’organització de les festes tradicionals de l’Escola: Festa de la Primavera, Festa de Nadal, Festa de Fi de Curs.
 • Organitzar festes externes a l’escola com la rua de Carnaval.

Membres:

 • Patricia Russo (Junta AFA)

Contacte: info@afaedumar.cat

Objectius i tasques:

 • Contacte amb entitats del municipi de Castelldefels.
 • Assistir a les reunions de coordinació d’AFAs de les escoles i instituts de Castelldefels.

Membres:

 • Ana María Sanz Alaminos
 • Mireya Pino García
 • Laura Lázaro Ruiz
 • Toni Moreno (Junta AFA)

Contacte: info@afaedumar.cat

Objectius i tasques:

 • Control dels pressupostos.
 • Reunions periòdiques amb la Fundació Pere Tarrés.
 • Fer tancament econòmic de cada curs.
 • Altres assumptes econòmics que puguin sortir.

Membres:

 • Miguel Moreno Real
 • Victoria Morant (Junta AFA)

Contacte: info@afaedumar.cat

Vols formar part d'alguna Comissió?