Responsables

  • Sonia Medina
  • Sonia Escartín

El Pla de formació per a famílies ha estat pensat per crear espais d’aprenentatge i reflexió de cara a millorar els recursos educatius de les famílies i, també, per potenciar la participació de les AMPA en la millora de l’educació als centres.

Al mateix temps, el Pla pretén que el català tingui una presència normal en aquests espais.
La proposta final d’activitats és fruit d’una feina transversal entre les AMPA i diferents programes i serveis educatius municipals, liderada per la Regidoria d’Educació.


comissio_formacio_families@afaedumar.cat