Responsables

  • Milorad Soskic
  • Daniel García
  • Montse Negrín

Les persones responsables de la comissió visiten periòdicament el menjador, i n’informen a la junta en les reunions mensuals.


comissio_menjador@afaedumar.cat