VACANTE

 

L’AFA Edumar ofereix un casal a la setmana santa i un altre a l’estiu. La comissió és l’encarregada de decidir els requisits del casal i vetllar per què s’ofereixi un programa adient i complet. També té la responsabilitat de supervisar el procés d’inscripcions així com d’obtenir la valoració del casal de les famílies i un informe de tancament.

Els casals són un servei públic obert també a infants que no són de l’Escola Edumar.

El procés d’inscripcions s’obre aproximadament al febrer i abril pel casal de setmana santa i estiu respectivament.

Casal EDUMAR 2018