Responsables

  • Desireé Flores
  • Maite

L’objectiu de la comissió és facilitar la integració a l’AMPA i l’Escola de les noves famílies que entran a l’Escola (principalment I3).

La comissió també ajuda a la resolució de problemes relacionats amb l’AMPA i les famílies de cicle infantil. També crea activitats que favoreixen la participació activa d’aquestes famílies.


comissio_benvinguda@afaedumar.cat