AFA Edumar

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Edumar (AFA) representa a les famílies d’alumnes de l’escola amb l’objectiu general de promoure la participació i col·laborar amb les activitats educatives del centre.

La Junta Directiva de l’AFA Edumar està formada per un/a president/a, un/a vicepresident/a, un/a secretari/ària, un/a tresorer/a i diversos vocals. La duració dels càrrecs serà de dos anys i podran ser reelegits. Les persones que assumeixen els càrrecs presenten la seva candidatura a l’assemblea de socis, i l’assemblea decideix si els nomena per a aquests càrrecs.

Tant els càrrecs de la junta directiva com els socis col·laboradors som mares, pares i/o tutors d’alumnes que treballem de manera voluntària en el dia a dia de l’escola i de l’associació.

Atès el volum de tasques que acumulem, actualment l’AFA cedeix la gestió a la Fundació Pere Tarrés. Les activitats que organitzem i gestionem són:

  • Acollida matí
  • Hora complementària
  • Activitats extraescolars
  • Monitoratge que es requereix per les diferents activitats (piscina, menjador, pati, etc)
  • Organització de festes

Des de l’AFA també gestionem el servei de menjador. Actualment ens l’ofereix l’empresa Arcasa, amb un contracte que ha començat al setembre del 2019 i té una durada de 3 anys.l

Recorda que tots els socis i sòcies formem l’AFA. Per tant, l’AFA som tots!