Aquest servei s’ofereix de dilluns a divendres.

És un servei a disposició de totes les famílies de l’escola i se’n pot fer ús de manera fixa durant tot l’any o de manera eventual, pagant en ambdós casos una quota.

Els nens poden fer deures, llegir o jugar a diferents jocs que tenen a la seva disposició (cartes, material per fer collarets, puzles i d’altres).

Hi ha nens que esmorzen durant l’estona de l’acollida de matí.

Quan obre l’escola, les monitores controlen la sortida dels nens/es de Primària. Acompanyen a les seves aules els alumnes d’Infantil i es queden amb ells fins que la seva mestra és a l’aula.

Quotes 2021

Per fer ús d’aquests serveis s’ha de pagar la quota de soci o sòcia de l’AFA.

Acollida matí fixes
(de 8h a 9h)
34€/mes 
Acollida matí esporàdic
(de 8h a 9h)
3,40€/dia 
Acollida tarda fixes
(de 16:30h a 17:15h)
25,50€/mes 
Acollida tarda esporàdic
(de 16:30h a 17:15h)
2,55€/dia